HOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TETRIX & PINUS

Tetrix är ett företag beläget i Jakobstad som har specialiserat sig på import, tillverkning och försäljning av portabla displaysystem. Tetrix har verksamhet i Finland, Sverige och i de Baltiska länderna.

Med ett displaysystem kan man ytterligare framhäva produktens ekologiska egenskaper. Vid val av ställning bör man komma ihåg hur den passar in med den ekologiska helhetsbilden. Ännu för en tid sedan blev företag och organsiationer som värnar om miljön tvungna att föra ut sitt budskap med hjälp av displayer tillverkade av plast eller aluminium, eftersom det inte funnits några andra alternativ. Nya Pinus ställningarna erbjuder nu ett grönare alternativ. Ställningarna är de mest eko-vänliga i världen.

Pinus-serien är miljövänlig och den tillverkas i Finland av finländsk furu. Ställningarna är helt återanvändbara och uppfyller alla miljökrav. Alla led i produktionen är miljövänliga: ställningarna tillverkas utan lim och kemikalisk behandling. Produktionsprocessen sparar energi och transportenrnas kolfotspår hålls på så låg nivå som möjligt.

 
 
 

Tetrix presenterar en ny Pinus produkt varannan månad. Pinus seriens produkter finns för alla tillfällen; butiksdisplayer, monterväggar, mäss-bord och poster system. Ställningarna är lätta att montera ihop och bleysa. Alla produkter som levereras är redo att tas i bruk.

Pinus är ett långtidsval för alla som vill uppnå maximalt marknadsföringsresultat och samtidigt belasta miljön så litet som möjligt.

 
 
 
 
 
2009 © Oy TETRIX Ab